31.05.16

Euroopa Sotsiaalfond toetab meetme 

„Lapsehoiukohtade loomine ja teenuse pakkumise toetamine

0-7 –aastastele lastele" projekti

„Lastehoid Maarja-Magdaleenasse"

58 159, 08 €

Projekti eesmärk on suurendada lapsevanemate osalemist tööturul.

Projekti tulemuseks on lapsehoiukoha loomine 12-le 1,5-3 aastasele lapsele.

Teated ja uudised

27.06.2016 Tabivere Vallavolikogu 8. koosseisu 33 istung

Tabivere Vallavolikogu 8. koosseisu 33 istung toimub 30.06.2016 kell 16.00 Tabivere vallamajas. Päevakorras on: 1. Tabivere valla 2015. majandusaasta aruande kinnitamine. 2. Maaüksustele maa sihtotstarbe ning koha-aadressi määramine. 3. Maa m...  Loe edasi »

16.06.2016 TEADE
15.06.2016 Tartu- ja Jõgevamaa külastuskeskused ühinesid suureks suviseks külastusmänguks
14.06.2016 VALLAHANGE „Sõitjate eriotstarbelise liiniveo teenuse osutamine Tabivere vallas “
09.06.2016 Tabivere valla arengukava aastateks 2016-2025 uuendamine
09.06.2016 Teade
07.06.2016 Tabivere Vallavalitsus võtab teenistusse SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI
31.05.2016 Tabivere Huvikooli õpilane saavutas R.Tobiase pianistide konkursil Hiiumaal 1.koha
27.05.2016 Vee analüüs
25.05.2016 Vallahange „ Tabivere aleviku haljasalade niitmine 2016 aastal “

Tabivere vald

 

Tabivere vald asub Jõgevamaa lõunapoolsel äärel ainulaadsel Vooremaa maastikul.  Valla staatus saadi 12. detsembril 1991. Vallas on olemas kõik vajalikud sotsiaalse infrastruktuuri elemendid - kaks kooli, huvikool, hooldekodu, lasteaed, perearstikabinetid, apteek, päästeteenistus, rahvamajad, raamatukogud, kauplused. Lähemateks suuremateks keskusteks on Tartu linn (20 km) ja Jõgeva linn (29 km). Tallinnast jääb vald vaid 180 km kaugusele.

Loe edasi »