« Tagasi

Hajaasustuse programm 2017

 

Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 10. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa, Saare, Tabivere ja Torma vallas.
Taotluste esitamise tähtaeg on 12. juuni 2017.

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

 

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2017 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjast nr 1.1-4/052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee ning  Jõgeva Maavalitsuse veebilehel http://www.jogevamv.ee.

 

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 12. juuniks 2017.

 

Failid:

Programmdokument

Lisa 1 Taotlusvorm

Lisa 2 Eelarve vorm

Lisa 3 Veesüst valdkonna proj tegevuste kirjeldus - 2017

Lisa 4 Kanalisatsioonisüst valdkonna proj tegevuste kirjeldus - 2017

Lisa 5  Juurdepääsuteede valdkonna proj tegevuste kirjeldus - 2017 

Lisa 6  Autonoomsete elektrisüst valdkonna proj tegevuste kirjeldus - 2017 

Tabivere Vallavalitsuse 03.05.2017 korraldus nr 130 Ajutise komisjoni moodustamine

Tabivere Vallavalitsuse 03.05.2017 korraldus nr 131 Hajaasustuse programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus

Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument 28.03.2017 nr 52 koos muudatustegaJõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 10. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa, Saare, Tabivere ja Torma vallas.
Taotluste esitamise tähtaeg on 12. juuni 2017.

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

 

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2017 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjast nr 1.1-4/052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee ning  Jõgeva Maavalitsuse veebilehel http://www.jogevamv.ee.

 

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 12. juuniks 2017.

 

Failid:

Programmdokument

Lisa 1 Taotlusvorm

Lisa 2 Eelarve vorm

Lisa 3 Veesüst valdkonna proj tegevuste kirjeldus - 2017

Lisa 4 Kanalisatsioonisüst valdkonna proj tegevuste kirjeldus - 2017

Lisa 5  Juurdepääsuteede valdkonna proj tegevuste kirjeldus - 2017 

Lisa 6  Autonoomsete elektrisüst valdkonna proj tegevuste kirjeldus - 2017 

Tabivere Vallavalitsuse 03.05.2017 korraldus nr 130 Ajutise komisjoni moodustamine

Tabivere Vallavalitsuse 03.05.2017 korraldus nr 131 Hajaasustuse programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus

Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument 28.03.2017 nr 52 koos muudatustega