« Tagasi

Tabivere Päevakeskus


Alates 01.01.2015.a. on Avatud Päevakeskus üle viidud Tuuliku 11 ruumidesse.

 

Alates 03.03.2015.a sai Avatud Päevakeskus tegevusloa toetatud elamise teenuse pakkumiseks Tuuliku 9-14.

 

Teenusele saime võtta 4 inimest Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel.

Teenusel viibivate isikutega tegeleb tegevusjuhendaja Airi Persidski.

Teenusel viibivatel isikutel tuleb tasuda ruumikasutamise lepingu alusel kuus 65 eurot kommunaalkulude katteks. Nimetatud summa on määratud Vallavalitsuse korraldusega.

 

Vähesel määral jätkatakse töötute aktiviseerimisega ja seda välitingimustel ehk eeskätt heakorra parandamisel. Märtsis oli aktiviseeritavaid töötuid kolm.