Tabivere vallaleht "Sõnumileht"

5.07.16

 

Sõnumileht on iga kuu kolmandal nädalal ilmuv leht Tabivere valla piires, mis informeerib vallaelanike vallavalitsuse ja volikogu tegemistest ning vallas toimuvatest sündmustest. Vallalehe toimetaja ja kujundaja on Katrin Põdra, katrin@interspace.ee, tel 50 63 632

Kaastöid sama kuu lehte võetakse vastu kuu teise nädala lõpuni. Kõik Sõnumilehes avaldatavad teadaanded on avaldajale tasuta.

Kaastöid ja kuulutusi saab saata: