Vallahange "Teede talihooldus Tabivere valla teedel 2016-2018"

13.12.17

Hanke eesmärk on tagada Tartu vallas Maarja-Magdaleena piirkonnas vallateede, avalikus kasutuses olevate teede ja piirkonna elanike, kes on kantud Tartu valla elanike registrisse,  kodudeni viivate erateede talvine hooldus. Teenuse osutamise periood on 19.12.2017.a kuni 30.04.2018.a. 

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 19.12.2017.a. kell 12.00. Pakkumuse võib edastada

kirjalikult aadressile Tabivere Vallavalitsus, Tuuliku 11, Tabivere alevik, Tartu vald, 49127 Tartumaa või digidoc failina e-postile info@tabivere.ee

Dokumendid:

Piirkonna kaart

hankedokument

hankedokumendi lisa

korraldus

Riigihanked

22.10.14
Info Tabivere valla riigihangete kohta on leitav riigihangete registrist.

Vallahange "Tabivere valla Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 2015-2026 koostamine"

13.02.15
Vallahankega on võimalik tutvuda riigihangete registris.

Riigihanked

5.04.17

Hange Tabivere Sotsiaalkeskusele sõiduauto kasutusrendile võtmine

https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing,resulthankedotsing.sdirect

Hange Tabivere Vallavarale kaubiku kasutusrendile võtmine

https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing,resulthankedotsing.sdirect