Tartu Vallavolikogu kuulutab vallavanema valimiseks välja konkursi

15.11.17

Tartu Vallavolikogu kuulutab vallavanema valimiseks välja konkursi

 

Töö kirjeldus:

 • vallavalitsuse töö juhtimine, korraldamine ja vallavalitsuse istungite ettevalmistamine, omavalitsuse esindamine vastavalt  seadusele, valla põhimäärusele ja volikogu poolt antud pädevusele
 • valla eelarve täitmise tagamine
 • valla vallavara säilimise ja otstarbeka kasutamise tagamine
 • vallavalitsuse hallatavate asutuste töö koordineerimine

 

Vallavanema ametikohale kandideerimise eeldused:

·         on Eesti Vabariigi kodanik

·         on aus ja usaldusväärne, ei oma kahtlustust, süüdistust ei ega süüdimõistvat otsust varavastase, majandusalase ja ametialase kuriteo eest

 • on kõrgharidusega
 • omab juhtimiskogemust
 • oskab korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel 
 • oskab käivitada meeskonnatööd  ja  on eestvedaja
 • on hea suhtlemisoskuse ja organiseerimisvõimega
 • on hea pingetaluvusega,
 • omab isikliku sõiduauto kasutamise võimalust

 

Kandidaadile tuleb kasuks:

·         eelnev omavalitsuse või avaliku sektori juhtimikogemus vähemalt 3 aastat;

·         võõrkeelte oskus (soovitavalt inglise ja vene keele oskus);

·          hea arvutikasutusoskus

 

Kandideerimisavaldusele lisada:

·         elulookirjeldus (CV);

·         haridust tõendava dokumendi koopia;

·         motivatsioonikiri (kirjalik nägemus Tartu valla juhtimisest)

 

 

Kandideerimisdokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "VALLAVANEM" Tartu Vallavalitsusele aadressil Haava 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald 60512 Tartumaa või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil tartuvv@tartuvv.ee hiljemalt 30. november 2017 kell 16.00.

 

Kandidaadi kohta võidakse küsida infot eelnevatest töökohtadest ja levinud otsingumootoreid kasutades.