Veemajandus

1.12.15

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust osutatakse Tabivere alevikus ja Maarja-Magdaleena külas
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud alal.

Tabivere alevikus osutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust AS Emajõe Veevärk (avariitelefon 515 5077, kliendihaldur 731 1842, kliendihaldur@evv.ee)

Maarja-Magdaleena külas osutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust AS Emajõe Veevärk (avariitelefon 515 5077, kliendihaldur 731 1842, kliendihaldur@evv.ee)


Dokumendid:
Tabivere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026

Tabivere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava tegevused I etapp 2015-2020  II etapp 2015-2026