« Tagasi

Tartu Vallavolikogu istung 28.12.2017

Tartu Vallavolikogu 15. istung toimub neljapäeval, 28. detsembril 2017 algusega 16:00 Jääaja Keskuses.

 

PÄEVAKORRAS:

 

1. Informatsioon - SA Raadi võlgnevus Cramo Estonia AS-le                      

2. Otsuse eelnõu - Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

3. Otsuse eelnõu - Tartu Vallavalitsuse palgajuhend                

4. Otsuse eelnõu - Tartu valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine

5. Otsuse eelnõu - Nõusoleku andmine projektis „Laeva-Palupõhja tee (278 m)"

6. Otsuse eelnõu - Kohustuste täitmise tagamine

7. Otsuse eelnõu - Maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemisest loobumine

8. Otsuse eelnõu - Saadjärve külas asuvate Siia ja Lesta maaüksuste detailplaneeringu                                        keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

9. Otsuse eelnõu - Vallavalitsuse liikme ametikoha muutmine palgaliseks abivallavanema                                    ametikohaks

10. Otsuse eelnõu - Lepingu sõlmimine  

11. Otsus -  Sõidukite kasutamine

12. Otsuse eelnõu - Matuse toetuse maksmise kord

13. Otsuse eelnõu - VOLIS süsteemi kasutusele võtmine

14. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.