« Tagasi

Teade jäätmemajandusest

Lugupeetud Tabivere, Torma, Alatskivi, Vara, Avinurme, Jõgeva, Palamuse ja Saare valla ning Mustvee ja Kallaste linna elanik ja ettevõtja

 

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus poolt viidi läbi korraldatud jäätmeveo hange eesmärgiga leida kuni 30.09.2021 Tabivere, Torma, Alatskivi, Vara, Avinurme, Jõgeva, Palamuse ja Saare vallale ning Mustvee ja Kallaste linnale segaolmejäätmete vedaja. Hanke võitis Ragn-Sells AS, kes tegi soodsaima pakkumuse.

 

Lepinguperiood on 01.10.2016-30.09.2021. Antud ajavahemikul peavad nimetatud piirkondade elanikud ja ettevõtted andma segaolmejäätmed käitlemiseks Ragn-Sells AS-le (teistel jäätmekäitlusettevõtetel puudub antud perioodil õigus nimetatud piirkonnas segaolmejäätmeid koguda ja käidelda).

 

Vedaja saadab kõikidele registrisolevatele jäätmevaldajatele, v.a pikaajalise vabastusega kinnistute omanikele, vähemalt kuu enne uue korraldatud jäätmeveo  perioodi algust – korraldatud jäätmeveo (edaspidi KOJV) paketi  (infokiri, lepingu/lisa, hinnakiri ja graafik). Ühismahutajate kasutajate puhul saadetakse KOJV pakett ainult esindajale. Korraldatud jäätmeveo kliendi infopäev toimub Torma ja Tabivere vallas ning Kallaste linnas septembrikuus. Täpsemast ajast ja asukohast teavitatakse täiendavalt valla või linna kodulehel.

 

Palume pikaajalistel vabastatutel ning ühismahuti kasutajatel võtta ühendust kohaliku omavalitsusega, et uueks veoperioodiks taotleda vabastust ning ühismahuti kasutamist.

 

Teenustasud ühekordse jäätmeveo eest mahuti 1m3 kohta on 8,05 € ilma käibemaksuta ja 1 m3 hind 9,66 € koos käibemaksuga.

 

Lugupidamisega,

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus