Hajaasustuse programm 2015

1.07.15

 

Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 9. märtsist 2015 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa, Saare, Tabivere ja Torma vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 8. mai 2015.

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

 

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2015 kuni taotlemise hetkeni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate siseministri 20.02.2015 käskkirjast nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee ning  Jõgeva Maavalitsuse veebilehel http://www.jogevamv.ee .

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 8. maiks 2015.

Täiendav informatsioon vallavalitsustest.    

 

Taotlusi hindab vallavalitsuse ajutine komisjon koosseisus:

esimees Tarmo Raudsepp

liikmed Kuldar Lõhmus, Mati Põldma, Endla Suvi, Vaike Uus 

 

Tabivere Vallavalitsuse 20.aprill 2015 korraldus nr 111.

Tabivere Vallavalitsuse 10.juuni 2015 korraldus nr 162

Tabivere Vallavalitsuse 10.juuni 2015 korralduse nr 162 lisa