Terviseprofiil

22.01.15
 
Mis on Terviseprofiil ja milleks seda on vaja?
 
Terviseprofiil on üks maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada ülevaade piirkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest. Teadmine sellest, mis on hästi ja mis halvasti, võimaldab oma edaspidised tegevused suunata õigesse kohta ning kulutada nappe vahendeid targalt ja tulemuslikult.
 
 
Kirjeldatud sotsiaalseid, majanduslikke ning keskkondlikke tegureid analüüsides on võimalik välja tuua probleeme ja vajadusi ning pakkuda tegevusi, mis viivad meie rahva tervise ja heaolu paranemisele.
 
Terviseprofiil on ajaga muutuv ja vajab regulaarset täiendamist ja uuendamist.


Tabivere valla terviseprofiil

Tabivere Vallavolikogu 19.detsember 2014 määrus nr 22