Toetuse saajad 2014

2.03.15

 

Toetuse taotleja

 

Projekti nimetus

Projekti üldmaksumus

Taotletav toetus

Toetuse oma- ja kaasfinantsee-

ring

Projekti ajaline kestus

1.

Siiri Suiste

Imbväljaku ja elamuvälise kanalisatsiooni väljaehitamine

3761,82

2508

1253,82

12.2014-

11.2015

2.

Katrin Mikk

Salvkaevu ja joogiveetrassi rajamine ning veetõstesead-

mete paigaldamine

4604,17

3069,60

1534,57

11.2014-

05.2015

3.

Heido Pärtel

Puurkaevu varustamine veepuhastusseadmetega

 

1519

1012

507

09.2014-

12.2014

 

Tabivere Vallavalitsuse 01.10.2014 korralduse nr 225 lisa.