« Tagasi

Lumelükkamisest Tabivere vallas

Tabivere vald korraldas vallahanke valla teedel talihoolde teenuse osutajate leidmiseks sügistalvisel perioodil 2016/2017 neljas piirkonnas: Elistvere-Juula, Maarja-Magdaleena, Tabivere ja Koogi-Voldi piirkond. 

Kokku osales 11 pakkujat. Välja valiti järgmised teenuse osutajad konkreetsetes piirkondades:

  • Elistvere-Juula piirkond – Vekkose OÜ, esindaja Veikko Soikonen, tel 53911927
  • Maarja-Magdaleena piirkond –Strikta OÜ, esindaja Marili Kaasik tel 5375 7362
  • Tabivere piirkond – OÜ Terri Kaubad, esindaja Väino Vahtra tel 5041 568
  • Koogi-Voldi piirkond – FIE Väino Tuhkanen, esindaja Väino Vahtra tel 5041 568

Teenuse osutajad on kohustatud juhinduma Majandus- ja taristuministri 14.07.2015. a määrus nr 92 „Tee seisundinõuded" Lisa 8.

Juhime tähelepanu, et talvistest tee seisundinõuetest lähtuvalt kohaldub valla teedel seisundi tase 1:

  • lumekihi paksus kuni 10 cm
  • sulalumi või lörts, soola ja lume segu (sõiduteel sõidujälgede vahel) 5cm
  • suurimad roopad või ebatasasused kinnisõidetud lumes või karedas jääs 4 cm
  • lumevallide vahe maanteel mõõdetuna teepinnalt 6m  või kitsamal teel vähemalt sõiduraja laius
  • hooldetsükli aeg lume ja lörtsi eemaldamiseks teelt on 24 h

Tuisu korral alustatakse lume sahkamist üldjuhul pärast tuisu lõppemist. Pikemaajalise tuisu või saju korral tuleb tagada 1. seisundi tase.

Kodanikud, kes on sõlminud vallaga teede avaliku kasutamise lepingud, on kohustatud tagama oma kinnistu piires teenuse tõrgeteta teostamise. Tuleb eemaldada puude ja põõsaste oksad, mis võivad takistada või kahjustada tehnika kasutamist. Vajadusel pöörduda piirkonda teenindava teenuse osutaja poole, et üle vaadata ja hinnata võimalikud ohud ning need likvideerida.

Kortermaja esindajatel palume autoomanikega kokku leppida aeg, mil majaesised oleksid autovabad. Kokkulepitud aeg teatada piirkonna tööde teostajale. See on vajalik parema talihoolduse tagamiseks.

Tabivere Vallavalitsusel on õigus kontrollida töö kvaliteeti. Puuduste ilmnemisel, sh hulgaliselt registreeritud kaebused, on vallavalitsusel õigus leping üles öelda.

Täpsemat informatsiooni piirkondadest saab maakorraldaja-keskkonnaspetsialist Mati Põldmalt (mati@tabivere.ee, 77 66 945, 51 12 694).

Talihoolde eest vastutab Tabivere Vallavara juhataja Ivar Karina tel 513 6183 (ivar@tabivere.ee)

Riigimaanteede korral helistada maanteeinfokeskuse numbril 1510 või saata e-mail aadressil trev2@trev2.ee