« Tagasi

Teade

Tabivere Vallavalitsus annab teada, et Tabivere Vallavolikogu 31.03.2016 määruse nr 14 "Tabivere valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramine ja maksmise piirmäärad" alusel on õigus koolilõpetamise toetusele Tabivere valla elanike registris olevatel noortel, kes:

1) lõpetavad päevases õppevormis gümnaasiumi (keskkooli);

2) lõpetavad päevases õppevormis esimest korda kutseõppeasutuse (neljanda või viienda taseme kutseõppe);

3) lõpetavad esimest korda kõrgkooli (bakalaureuseõppe või rakenduskõrgharidusõppe);

4) lõpetavad päevases õppevormis esimest korda vähemalt 1. aastase kutseõppe.

 

Avaldused koos lõputunnistuse koopiaga palume esitada Tabivere Vallavalitsusele (Tuuliku 11, Tabivere alevik või e-postiga info@tabivere.ee).