« Tagasi

Teade detailplaneeringust

 

Tabivere Vallavolikogu 24.novembri 2016.a. otsusega nr 74 kehtestati Voldi küla Joora kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu  koostasid Lõuna-Eesti Varahaldus OÜ (registrikood 11171176, asukoht Rahu 12-5 Tartu linn) planeerijad Jane Asper ja Taavi Taavet (töö nr DP-01-013).

Planeeringuga määratakse endise Joora kinnistu, nüüdsetele Jooranurme, Joorasalu, Joorametsa ja Jooranõmme maaüksustele üksikelamu ja ühe kõrvalhoone ehitamise võimalus, hoonestusalade piirid ning olulisemad arhitektuurinõuded. Samuti lahendatakse planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsud, parkimiskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava maa-ala suurus on 8,16 ha.

Voldi küla Joora kinnistu detailplaneeringuga (töö nr DP-01-013) saab tutvuda Tabivere Vallavalitsuse (Tuuliku 11 Tabivere alevik) teisel korrusel tööpäevadel kella 9:00-13:00 ja 14:00-17:00 või Tabivere valla kodulehel aadressiga: http://tabivere.kovtp.ee/joora-kinnistu-detailplaneering .