« Tagasi

Meeldetuletus

Tabivere Vallavalitsus tuletab meelde, et valla 2018. aasta eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2017. Taotlus tuleb esitada Tabivere vallavolikogu 2015. aasta määruse nr 19 „Tabivere valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord" vormil Lisa 1

Lisad:

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

https://www.riigiteataja.ee/akt/402102015008