« Tagasi

Meeldetuletus loomapidajatele

Tabivere Vallavalitsus tuletab loomapidajatele meelde, et avalikus kohas on loompidaja kohustatud koristama looma väljaheited koheselt.

 

Välavõte Tabivere valla koerte ja kasside pidamise eeskirjast:

§ 4. Loomapidamise nõuded avalikus kohas

(1) Avalikus kohas loomaga viibimisel tuleb tagada teiste loomade, inimeste ja vara ohutus ning avalik kord, kasutades jalutusrihma või kandmisvahendit ning vajadusel suukorvi.

(2) Looma jätmine järelevalveta avalikku kohta on üldjuhul keelatud. Koera võib jätta kuni pooleks tunniks järelevalveta loomaomanikule vajalike toimingute tegemiseks. Sellisel juhul peab olema välistatud koera lahti pääsemine ja koerast tulenev oht ning koer peab vajadusel kandma tema iseloomust, kasvust või muudest asjaoludest tulenevalt suukorvi.

(3) Loomapidajal on keelatud:
1) loomaga viibida vastava keelumärgiga tähistatud kohtades;
2) ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades.

(4) Lõike 3 punktis 1 sätestatu ei kehti vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannete täitmisel teenistuskoera suhtes.

(5) Loomapidaja on kohustatud koheselt koristama looma väljaheited.