Hajaasustuse programm 2014

5.05.14

 

Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 5. maist 2014 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa, Tabivere ja Torma vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. august 2014.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2014 kuni taotlemise hetkeni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud, kelle leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane isik või kuni 35-aastane määratud puudega isik.

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 18.03.2014 käskkirjast nr 1-4/57 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee ning  Jõgeva Maavalitsuse veebilehel http://www.jogevamv.ee .

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 15. augustiks 2014.

Täiendav informatsioon vallavalitsustest.