Hajaasustuse veeprogramm

14.03.14

 

Programmi eesmärk on hajaasustusega piirkondades majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamine või parandamine.

Programmi raames toetatakse hajaasustusega piirkondades järgmisi hooneteväliste veesüsteemide rajamiseks vajalikke tegevusi:

  • kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ja puhastamine, kaevumajade ehitamine;
  • olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;
  • kaevude varustamine vee pumpamiseks ja/või puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;
  • rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
  • vanade puurkaevude tamponeerimine;
  • vee kvaliteedi analüüs.

Ühe majapidamise jaoks eraldatakse toetust vaid üks kord, välja arvatud juhtudel, kui varasema projekti tulemusena tagati küll joogivee kättesaadavus, kuid oleks veel vaja rajada veetrass kaevust majani; soetada puuduvad elektrilised veetõsteseadmed või paigaldada lisaseadmed joogivee kvaliteedinõuetele vastavaks muutmiseks. Siis on võimalik vastavate tööde tegemiseks uuesti taotlus esitada.