Hooldekodusse paigutamine

5.04.16

 

Hooldekodusse paigutatakse isikud, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole võimelised iseseisvalt elama ning nende toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Hooldekodusse paigutamiseks esitab taotleja valla sotsiaaltöötajale järgmised dokumendid:

  • avaldus
  • isikut tõendav dokument
  • meditsiiniline ambulatoorne kaart

Koha vabanemisel hooldekodus teatatakse taotlejale.

 

Erihooldekodu
Erihooldekodu on hoolekandeasutus vaimuhaigete ja raskete puuetega isikute elamiseks ja nende eest hoolitsemiseks.

Erihooldekodusse paigutamiseks esitab taotleja valla sotsiaaltöötajale järgnevad dokumendid:

  • avaldus
  • tõend puude raskusastme kohta
  • arstitõend isiku tervisliku seisundi kohta
  • isikuttõendav dokument ja selle koopia
  • pensionitunnistus

Suunamise otsustab esitatud materjalide põhjal Tabivere Vallavalitsus.

 

Isiku paigutamise hoolekandeasutusse tema enda või tema seadusliku esindaja nõusolekuta otsustab kohus isiku elukohajärgse kohaliku omavalitsuse avalduse alusel.

 

Vaata ka:
Tabivere Sotsiaalkeskus

Üldhooldekodusse suunamise kord Tabivere vallas