Tabivere Huvikool

7.08.17

 

Tabivere Huvikool


Aadress: Tabivere alevik, 49127 Jõgevamaa
Juhataja: Liia Koorts
Telefon: 53 480 761
E-post: liia.koorts@gmail.com

Huvikoolis saab õppida klaverit, akordionit, kitarri ja flööti. Lisaks on võimalus kaasa lüüa laulustuudios ja tantsustuudios.

 

Huvikooli tegevuskava 2014/2015

Blankett

 

Tabivere huvikooli õpilase esinemine

3.02.16

Karina Agnes Raudkatsi esinemine koos orkestriga Võrus, Türil ja Tartus.

 

https://www.youtube.com/watch?v=08ntTLlq398&feature=youtu.be

Huvikooli õpilane võitis noorte pianistide konkursil I koha

15.12.15

Karina Agnes Raudkats võitis A. Russaku nimelise noorte pianistide  konkursil I koha, mis toimus 11.12-12.12.2015 Tartus.

Tema õpetajaks on Jelena Golub.

Palju õnne!

Tabivere Huvikooli õpilane saavutas R.Tobiase pianistide konkursil Hiiumaal 1.koha

31.05.16

Karina Agnes Raudkats saavutas R. Tobiase pianistide konkursil Hiiumaal 1.koha ja eripreemia Bachi teose esitamise eest! 

Suur aitäh Karina Agnesele ja tema õpetajale Jelena Golubile.

Igal lapsel oma pill

14.09.15

 

Kingitus „Igal lapsel oma pill" on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Muusikaõppeasutuste pillipargi kaardistamise tulemusel on selgunud väga suur vajadus uute pillide järele. Suur osa õppeasutustes aktiivselt kasutusel olevatest pillidest on amortiseerunud ning osade pilliliikide õpe on nende pillide kättesaamatuse tõttu jäänud tahaplaanile.

Kingituse "Igal lapsel oma pill" eesmärk on koostöös erasektoriga uuendada lastele ja noortele muusikaõpet pakkuvate asutuste pilliparke.

  Kingituse raames saavad muusika- ja huviõppeasutused taotleda raha muusikainstrumentide ostmiseks. Soetatud pillid jäävad konkreetsesse kollektiivi püsikasutusse.

Nii kirjutas ka Tabivere valla huvikool EV 100 raames  projekti „Igal lapsel oma pill" pillide ostmiseks. Ka meil on paljud pillid vanad, mis on kunagi Heino Elleri nim Tartu Muusikakoolil maha kantud ja seejärel meile antud. Oleme õnnelikud ka nende üle aga aja möödudes need pillid enam ei helise ning vajavad remontimist või välja vahetamist. Ühte tiibklaverit antud hetkel renoveeritakse, mille rahastamiseks oleme toetust saanud Kultuurkapitalilt kahes jaos 600€ ja 800€. Taastatud klaveril esimene kontsert on plaanitud detsembris.

 Võimalus anti projekt kirjutada 8 pillile. Tore tõdeda, et meie kool osutus üheks väljavalituks sadade koolide hulgast, kellele anti raha lõõtspilli ostmiseks. Pill on hetkel valmistamisel meistri käe all, mis peaks valmima 2016a. Järele on jäänud veel 7pilli. Vastukajaks hakati ka hoogselt toetusi küsima  asutustelt ja ettevõtetelt. Siinkoha tahan väga tänada Juula külaseltsi (Eneli Kaasikut) ja MTÜ Vikipesa (Virgylia Soosaart) kes on panustanud raha meie huvikoolile pillide ostmiseks.

Ootame kaasa lööma kohalikke ettevõtjaid ja kogukondi, kes saavad õla alla panna oma kodukohas muusikapillide ostmiseks kaasrahastamise kogumisel. Toetust võib kanda nii Tabivere põhikooli arveldusarvele EE762200001120123785  või Eesti Muusikakoolide Liidu arvelduskontole EE062200221061654889 märksõnaks „Igal lapsel oma pill" Tabivere valla huvikool.  Meie lapsed väärivad seda.

 Pillimängu tähtsust on raske üle hinnata, sel on oluline roll laste emotsionaalsel harimisel, ilumeele kujundamisel ja loovuse arendamisel. Sellel aastal soovis Tabivere valla huvikooli astuda 13 õpilast  erinevatest piirkondadest üle valla, meie kohtade arv piirdub viie õpilasega. Keda sa siis jätad ukse taha, kui meil on olemas oma kool, mis pakub erinevaid õpivõimalusi. Mõnele andsime veel aega kasvamiseks. Tore, et me oleme olemas ja meid on märgatud nii kohalikus vallas kui ka vabariigis nii saavutuste kui ka pillide ostmise vajaduse näol.

Toredat ja tegusat õppeaastat nii lastele kui lastevanematele

Liia Koorts

 

Tabivere valla huvikooli õppetasu alates 1.jaanuar 2015

12.11.14

Alates 1. jaanuarist 2015 kehtivad Tabivere valla huvikoolis uued õppetasu hinnad:

1.1. laulustuudio 12 eurot ühes kuus;

1.2. tantsustuudio 12 eurot ühes kuus;

1.3. pilliõpe (üks eriala) 20 eurot ühes kuus;

1.4. lisaõpe (huvikooli ühele erialale iga järgmine lisaks võetud eriala) 6 eurot kuus.