Lapsehoiuteenus puuetega laste perekonnale

5.04.16

 

Lapsehoiuteenusele on õigus raske ja sügava puudega lapse seaduslikul esindajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kus laps saab 18-aastaseks, eeldusel, et:

  • raske ja sügava puudega lapse hooldusteenuse vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis
  • lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega
  • laps ei viibi samal ajal haridusasutuses

 Lapsehoiuteenust on õigus taotleda raske ja sügava puudega laste vanematel eestkostjatel või hooldajatel, kelle elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Tabivere vald.

 

Dokumendid:
Lapsehoiuteenuse osutamise tindimused ja kord ning rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord