Laste suunamine lastekodusse

12.03.14

 

Lastekodusse saab suunata lapsi, kelle vanematelt on võetud kohtu kaudu vanema õigused või kes on perekonnast eraldatud kohtu otsuse alusel; kes on orvud või leidlapsed.

Lapse suunamisel lastekodusse esitab sotsiaaltöötaja Tabivere Vallavalitsusele järgmised dokumendid:

  • sünnitunnistuse koopia või meditsiiniline otsus lapse vanuse kohta
  • tervisekaart
  • lapse foto
  • lapse haridusdokument (kooliealise lapse kohta)
  • koopiad dokumentidest lapse vanemate kohta (surmatunnistus, kohtuotsus, elukohatõend, tõend kodakondsuse kohta, elamisluba jne)
  • andmed lapse õdede ja vendade ning teiste lähedaste inimeste kohta
  • lapse iseloomustus lasteaiast või koolist
  • perekonna üldiseloomustus, mis kajastab laste ja vanemate vahelisi suhteid, perekonna materiaalset seisu ja muud sellele perekonnale iseloomulikku
  • andmed vara ja selle hooldaja kohta