Parkimiskaart

17.03.14

 

Parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule mitte autole, seega on parkimiskaardi kasutamine lubatud ainult juhtudel, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaarti saab taotleda Tabivere vallavalitsuse sotsiaaltöötajate juures.

Kaardi taotlemisel tuleb esitada:

  • isikut tõendav dokument;
  • Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta
  • parkimiskaarti taotleva isiku foto formaadiga 3x4 cm


Parkimiskaart antakse isikule tasuta.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart väljastatakse vastavalt sotsiaalministri 23.12.2010.a määrusele nr 90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused".