Raieloa taotlemine

13.03.14

 

Tiheasustusalal (Tabivere alevikus ja Maarja-Magdaleena külas) asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda üksnesTabivere Vallavalitsuse kirjaliku loa alusel.

Loa saamiseks esitada vallavalitsusse kirjalik avaldus, milles märkida:

  • taotleja nimi, aadress, kontaktandmed;
  • milline puu ja kus soovitakse raiuda (võimalusel lisada juurde pilt);
  • raiumise põhjus.

 

Dokumendid:
Puude raie kord tiheasustusalal