Sotsiaalkorterid

17.03.14

 

Tabivere vallal on 6 sotsiaalkorterit, mida üüritakse ja antakse ajutiseks kasutamiseks isikutele või perekonnale, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on Tabivere vald ning

 • kelle eluruum on hävinud või muutunud elamiskõlbmatuks
 • kes on muudel asjaoludel väljapääsmatusse olukorda sattunud
 • kes on  lastekodust või erikoolist tagasi pöördunud
 • kes vabanevad kinnipidamiskohast


Elamispinna saamiseks sotsiaalkorteris tuleb esitada valla sotsiaaltöötajatele põhjendatud avaldus koos järgmiste dokumentidega:

 • pass või muu isikut tõendav dokument
 • elanike registri tõend elukoha ja perekonna koosseisu kohta
 • pensionitunnistuse koopia
 • puuet tõendavad dokumendid
 • lastekodust või erikoolist tagasipöördumist tõendav dokument
 • kinnipidamisasutusest vabanemist tõendav dokument
 • eluruumi elamiskõlbmatuks tunnistav dokument
 • kohtuotsus eluruumist väljatõstmise kohta


Otsuse korteri üürile andmise kohta teeb Tabivere Vallavalitsusvallavalitsuse istungil taotleja põhjendatud avalduse ja sotsiaaltöötaja ettepaneku alusel.

NB! Sotsiaalkorterit ei saa pidada isiku või perekonna jaoks lõplikuks eluasemeprobleemi lahenduseks, seetõttu sõlmitakse üürileping tähtajaliselt (kuni 1 aasta).

 

Dokumendid:
Tabivere valla sotsiaalkorterite üürile andmise ja kasutamise kord
Sotsiaalkorteri taotlemise avaldus