Sotsiaalnõustamine

17.03.14

 

Sotsiaalnõustamine on:

  • isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest
  • abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks

Sotsiaalnõustajaks on selleks tööks eriettevalmistuse saanud valla sotsiaaltöötajad.