Tabivere valla eelarvest makstavad toetused

5.04.16

 

Tabivere valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused on:

 • Sünnitoetus
 • Matusetoetus
 • Koolitoetus
 • Küttetoetus
 • Jõulutoetus
 • Peretoetus
 • Toetus abivahendite, proteeside ostmise või rentimise, tasulise ravi või hoolduse ning tervist taastava tegevuse kulude katmiseks
 • Ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus
 • Ülalpidamiskulude katmine hooldusasutuses viibivatele isikutele
 • Hooldajatoetus
 • Vältimatu sotsiaalabi
 • Ühekordne toetus
 • Täiendav toimetulekutoetus
 • Toetus kinnipidamiskohast vabanenule
 • Toetus Tsernobõli katastroofi likvideerimisel osalenule

 

Dokumendid:

Tabivere valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise tingimused ja kord
Tabivere valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramine ja maksmise piirmäärad
Puudega isikutele hoolduse korraldamise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Eluruumi kuludepiirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuste määramisel