Teovõimetuks tunnistamine ja eestkoste vormistamine

17.03.14

 

Teovõimetuks või piiratud teovõimetuks tunnistamise ja eestkoste seadmise otsustab kohus. Vajalikud materjalid kohtusse esitamiseks valmistab ette vallavalitsus kui eestkosteasutus.

Eestkoste seatakse isikute huvide kaitseks, kes vaimse puude või vaimuhaiguse tõttu on tunnistatud teovõimetuks või laste üle, kellel puuduvad vanemad või kes on jäänud vanemliku hoolitsuseta.

Lapsele eestkoste vormistamiseks esitab taotleja valla sotsiaaltöötajale järgmised dokumendid:

 • avaldus
 • vanema kui 10 - aastase lapse nõusolek
 • avaldaja passi koopia
 • avaldaja töötasu tõend või koopia pensionitunnistusest
 • avaldaja iseloomustus töökohast
 • avaldaja abikaasa või elukaaslase nõusolek
 • arstliku konsultatsioonikomisjoni otsus eestkostele võtja tervisliku seisundi kohta
 • dokumendid lapse vanemate kohta ( surmatunnistus, kohtuotsus vanema õiguste äravõtmise kohta või vanemate nõusolek koos põhjendusega, miks ta (nad) ise last ei kasvata
 • lapse sünnitunnistuse koopia
 • arstliku konsultatsioonikomisjoni otsus lapse tervisliku seisundi kohta


Psüühikahäiretega isikutele eestkoste vormistamisel esitab taotleja valla sotsiaaltöötajale järgmised dokumendid:

 • avaldus
 • tulevase eestkostja passi koopia
 • tulevase eestkostetava passi koopia
 • eestkostetava pensionitunnistuse koopia