Toetuse saajad 2013

18.03.14

 

 

Toetuse taotleja ja

kaastaotlejad

Projekti nimetus

Projekti üldmaksumus

Taotletav toetus

Toetuse oma- ja kaasfinantsee-

ring

Projekti ajaline kestus

Ain Ariko

Salvkaevu rajamine

2605.26

1736.84

868.42

12.2013-

10.2014

Tauno Timak

Puurkaevu rajamine, veetrassi ehitamine, veetõstesead-

mete paigaldamine

6852

4568

2284

10.2013-

12.2014

Jaanus Lemming

Puurkaevu rajamine,

veetrassi ehitamine,

veetõstesead-

mete paigaldamine

6612

4408

2204

12.2013-

12.2014

Tabivere Vallavalitsuse 13.12.2013 korralduse nr 192 lisa.