Teade jäätmemajandusest

 

HEA KLIENT

Alates 01.10.2016 jätkab Ragn-Sells Teile teenuse osutamist vastavalt läbiviidud korraldatud jäätmeveo hanke tingimustele ja nõuetele. Kõikide dokumentidega saab tutvuda MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse kontoris, Tabivere Vallavalitsuses ja Vedaja kontorites.

ÜLDINFO

 • Jäätmeveo piirkond: Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Palamuse, Saare, Tabivere, Torma, Vara vallad ja Kallaste ning Mustvee linnad

 • Periood: 01.10.2016 – 30.09. 2021

 • Jäätmeliigid: segaolmejäätmed

 • Vabastuse andmine: Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Palamuse, Saare, Tabivere, Torma, Vara Vallavalitsused ja Kallaste ning Mustvee Linnavalitsused.

 • Lepingute sõlmimine: Ragn-Sells AS www.ragnsells.ee/leping

MIINIMUMPAKETT

Jäätmeveo minimaalne sagedus tiheasustusega ja/või kompaktse hoonestusega aladel - Tabivere alevik ja Maarja-Magdaleena küla, on vähemalt üks kord nelja nädala jooksul, mujal Tabivere vallas vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Juhul kui tiheasutusalal oleval kinnistul on biojäätmete kompostimine jäätmetekke kohas tagatud, võib olmejäätmeid regulaarselt ära anda üks kord 12 nädala jooksul. Selle loa annab kohalik omavalitsus.

Minimaalseks jäätmemahutiks loetakse 80 liitrist tüüpkonteinerit.

Kilekoti teenuse kasutamise puhul saab jäätmevaldaja need muretseda kas kaubandusest või siis tellida jäätmevedajalt.

GRAAFIK

Jäätmeveograafikut on võimalik vaadata jooksvalt Ragn-Sellsi kodulehelt www.ragnsells.ee/graafik , iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus . Iseteenindusse sisselogimine eeldab, et Vedaja andmebaasis on teie isikukood. Kiireim viis iseteenindusega liitumiseks on edastada isikukood aadressile iseteenindus@ragnsells.com või helistada 60 60 439.

Ragn-Sells saadab oma klientidele ka e-mailile tühjenduspäeva meeletuletusi (eeldusel, et Vedajale on edastatud e-mail ja isikukood). Selle tellimiseks palume pöörduda Vedaja klienditeeninduse poole.

NB! Osadel klientidel muutus jäätmemahuti tühjendamise nädalapäev. PALUME JÄLGIDA UUSI GRAAFIKUID.

 

 

NÕUDED KOGUMISVAHENDILE

 • Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid tüüpkonteinereid, mis on kompaktsed, terved ja korralikult suletavad.

 • Vedaja ei vastusta nõuetele mittevastavate mahutite purunemise eest.

 • Mahutite lukustamise korral kindlustab jäätmevaldaja nende avamise tühjenduspäeval või tellib Vedajalt eraldi teenusena luku avamise vastavalt kehtivale hinnakirjale.

 • Konteinerite kõrvale pandud pakendatud olmejäätmed viib vedaja ära kliendipoolse tellimuse alusel, rakendades hinnakirjas olevat teenustasu.

KONTEINERITE PAIKNEMINE

 • Vedajal on õigus teenust osutada graafikujärgsel päeval ajavahemikus kella 6.00-23.00-ni. Selleks palume mahuti välja tuua hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella 6-ks .

 • Kuni 800 l ratastega konteinerid tuleb veopäeval tuua Vedajale nähtavasse kohta, mis ei ole kaugem kui 10 meetrit jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast. Teisaldustee konteinerist veokini peab olema kõva kattega.

 • Ratasteta konteinerid peavad asetsema jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega alusel, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs.

 • Ligipääsuteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased.

 •  

KONTEINERITE PAIGALDAMIE JA LAENUTAMINE

Mahutite tasuta paigaldamine toimub 2 kuu jooksul alates korraldatud jäätmeveo perioodi jõustumisest. Konteineri paigaldamise soov ja rendile võtmise tellimus edastage Vedaja klienditeenindusele.

 

VABASTUSE SAAMINE

Kui Teile kuuluv kinnistu, mis jääb korraldatud jäätmeveo piirkonda, seisab tühjana või kasutatakse seda minimaalselt, siis on võimalik taotleda kas täielikku või perioodilist vabastust korraldatud jäätmeveost. Selleks tuleb pöörduda Tabivere vallavalitsuse poole:

Tabivere Vallavalitsus ,Tuuliku 11, Tabivere alevik, 49127, +3727766940, info@tabivere.ee ja esitada põhjendatud taotlus vabastuseks

Vabastamise otsuse teeb kohalik omavalitsus ning Vedajal puudub õigus iseseisvalt jäätmevaldajaid vabastada.

TEENUSTASUD

 • Teenuste eest (ka tühisõidu eest) esitatakse arve hiljemalt teenuse osutamise kuule järgneva kuu 10.kuupäevaks. Arve maksetähtaeg on 14 päeva. Võtke kindlasti Vedaja klienditeenindusega ühendust, kui 10 kuupäevaks ei ole Te arvet kätte saanud.

 • Juhul, kui veopäeval ei olnud jäätmemahutit määratud kohas, sellele oli juurdepääs takistatud või asukohta oli muudetud ilma Vedajat teavitamata, mahutis olid mittevastavad jäätmed või mahuti oli tema mittekorrasolekust tingituna ohtlik tühjendamiseks, on Vedajal õigus küsida tühisõidu tasu vastava mahuti tühjendushinna suuruses.

 • Vedaja võib peatada teenuse osutamise juhul kui jäätmevaldaja on jätnud tähtajaliselt tasumata osutatud teenuste eest esitatud arve ning Vedaja poolt on jäätmevaldajale esitatud kordusarve ja hoiatus vedamise peatamise või võimaliku lõpetamise kohta. Võla tasumise korral on Vedajal kohustus taastada teenuse osutamine ilma lisatasu küsimata.

Vedaja kontaktid:

 • klienditeeninduse kõnekeskus Tel: 60 60 439

 • peakontor - Suur-Sõjamäe 50, Tallinn, 11415

 • Lõuna regiooni klienditeenindusbüroo Sepa 26, Tartu

Avatud 8.00-17-00 E-R