Tabivere Vallavalitsuse koosseis

2.01.17

 

Tabivere Vallavalitsus

Tuuliku 11, Tabivere alevik, 49127 Jõgevamaa
Telefon 776 6940
Faks 776 6942
E-post  info@tabivere.ee    
Registrikood 75002078
Arveldusarve EE372200001120123808 Swedbank

 

Vallavanema ja abivallavanema vastuvõtt esmaspäeviti kell 10.30 – 12.00 (eelneval kokkuleppel).
Vallavalitsuse liikme vastuvõtt esmaspäeviti kell 13.30 – 14.00 (eelneval kokkuleppel).
 

Vallavalitsuse liige

Telefon

E-post

Töökoht

Vallavanem 

Tarmo Raudsepp

56958 663

tarmo@aksimotell.ee

Tabivere Vallavalitsus

Vallavalitsuse liige
Piret Siivelt

773 6365, 
521 3751

piret.siivelt@tabivere.edu.ee 

Tabivere Põhikool

Vallavalitsuse liige 

Tiit Voogla

5270 289 tiit.voogla@mail.ee FIE

Vallavalitsuse liige

Jaanus Rooba

5664 3697 roro@hot.ee Tartu Maarja kool

 

Vallavalitsuse liikmete töövaldkonnad:

Vallavanem Tarmo Raudsepp:

 

Vallavalitsuse liige

Piret Siivelt:

Vallavalitsuse liige

Tiit Voogla:

 • vallavalitsuse juhtimine
 • valla esindamine
 • rahandus ja eelarve
 • avalikud suhted ja mainekujundus
 • valla areng
 • vallavarad
 • kehakultuur ja sport
 • turism
 • välissuhted
 • ettevõtlus
 • infotehnoloogia
 • transport
 • kultuur
 • sotsiaalhoolekanne
 • tervishoid
 • terviseedendus
 • vallaplaneerimine
 • projektijuhtimine
 • valla- ja riigihanked
 • vallamajandus
 • elamumajandus
 • jäätmekäitlus
 • maakorraldus
 • avalik kord ja turvalisus
 • keskkonnakaitse
 • energiamajandus
 • valla heakord ja välisilme
 • ehitusjärelevalve
 • haridus
 • noorsootöö
 • valla osalusega äriühingud
 • valla osalusega sihtasutused