Hajaasustuse programm 2013

5.05.14

 

5. augustist 2013 algas hajaasustuse programm Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa ja Tabivere vallas. Jõgeva maakonna Saare ja Torma vald 2013. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoorus ei osale.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele heade elamistingimuste tagamine ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda isikud, kelleelukoht rahvastikuregistri andmetelhiljemalt alates 01.01.2013 on majapidamine, millele toetust taotletakse ning taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise hetke seisuga kuni 18-aastane isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel hiljemalt alates 01.01.2013 on samuti majapidamine, millele toetust taotletakse.

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 07.06.2013 käskkirjast nr 1-4/106 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee ning Jõgeva Maavalitsuse veebilehel http://www.jogevamv.ee.

 

Toetuse taotlemine Tabivere  vallas
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 4. oktoobriks 2013.
Täiendav info: peamaakorraldaja Mati Põldmalt, tel 7766945 või 5112694     

Hajaasustuse programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus Tabivere vallas on järgmine:
1) veesüsteemid;
2) kanalisatsioonisüsteemid;
3) juurdepääsuteed;
4) autonoomsed elektrisüsteemid

Komisjon hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks:

  • komisjoni esimees Mati Põldma;
  • liikmed: Endla Suvi, Kuldar Lõhmus, Ivar Karina ja Vaike Uus.