Vudila mängumaa detailplaneering

13.03.14

 

Tabivere Vallavalitsus algatas OÜ Vudila taotluse alusel 29. märtsil 2012 Tabivere Vallavalitsuse korraldusega nr 40 Tabivere vallas Kaiavere külas alljärgnevatele kinnistutele Vudila mängumaa detailplaneeringu:

 • Vudila (katastritunnus 77302:002:0148),
 • Ligipääsu (katastritunnus 77302:002:0143),
 • Remarti (katastritunnus 77302:002:0133),
 • Remsoni (katastritunnus 77302:002:0149), 
 • Kalatiigi (katastritunnus 77302:002:0134),
 • Nuki (katastritunnus 77302:002:0173),
 • Põnni (katastritunnus 77302:002:0170),
 • Vuti (katastritunnus 77302:002:0169),
 • Aia (katastritunnus 77302:002:1293).


Planeeritava ala ligikaudne suurus on 6,9 ha.
Detailplaneeringu eesmärkideks on:

 • kruntide ehitusõiguse määramine
 • kruntide hoonestusala määramine
 • teede maa-ala ja liikluskorralduse määramine
 • tehnovõrkude ning –rajatiste asukoha määramine
 • olulisemate arhitektuurinõuete seadmine
 • Vudila mängumaa ehitiste ja atraktsioonide terviklik planeerimine