terms-of-use

Antud asutuse veebilehele sisse logimisega nõustuste, et Teie nimel teostab infosüsteem päringuid riigiregistritesse vastavalt kasutatavale teenusele. Töödeldavad isikuandmed...

Tartu valla uus kodulehekülg alates 01.01.2018

Ühinenud Tartu vallale on loodud uus koduleht  www.tartuvald.ee . Uute õigusaktide ja sisu loomisega tegeletakse ning leht täieneb pidevalt. Suur hulk õigusakte on veel vanadel...

Tartu Vallavolikogu istung 28.12.2017

Tartu Vallavolikogu 15. istung toimub neljapäeval, 28. detsembril 2017 algusega 16:00 Jääaja Keskuses.   PÄEVAKORRAS:   1. Informatsioon - SA Raadi võlgnevus Cramo...

Uuetoa kinnistu enampakkumine

                                                     ...

Teede talihooldusest

Tabivere vald korraldas vallahanke valla teedel talihoolde teenuse osutajate leidmiseks sügistalvisel perioodil 2016/2017 neljas piirkonnas: Elistvere-Juula, Maarja-Magdaleena, Tabivere ja...

Meeldetuletus loomapidajatele

Tabivere Vallavalitsus tuletab loomapidajatele meelde, et avalikus kohas on loompidaja kohustatud koristama looma väljaheited koheselt.   Välavõte Tabivere valla koerte ja kasside...

Meeldetuletus

Tabivere Vallavalitsus tuletab meelde, et valla 2018. aasta eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2017. Taotlus tuleb esitada Tabivere vallavolikogu...

Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine ja rahuldamata jätmine

Tabivere Vallavalitsuse 25.juuli 2017 korraldus nr 197

Sotsiaaltranspordi teenus

Transporditeenust osutab Tabivere Sotsiaalkeskus Kontaktisikud Sirje Simmo, Tea Veedla Telefon 5634 8536 Transporditeenust osutatakse ainult tööpäevadel 9.00-17.00 Tabivere...

Kohanime määramine

Kohanime määramine Asendiplaan Tuuleveski tee Asendiplaan Tuuleveski põik Asendiplaan Hariduse tee

Hajaasustuse programm 2017

Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates  10. aprillist 2017  algab  hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt  Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse,...

Hajaasustuse programm 2017

  Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates  10. aprillist 2017  algab  hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt  Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi,...

Riigihanked

Hange Tabivere Sotsiaalkeskusele sõiduauto kasutusrendile võtmine https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing,resulthankedotsing.sdirect Hange Tabivere Vallavarale kaubiku...

Tabivere Huvikooli õpilaste saavutused

Tabivere Laululapsed Kadri Savva- Tatriku juhendamisel osalesid laupäeval 1.04 lauluvõistlusel Elvas, kus Karina Agnes Raudkats saavutas eripreemia.

Madalapalgaliste tulumaksu tagastamine

MTA: veel 20 000 inimesel on madalapalgalise tagasimakse taotlus esitamata   Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel ei ole ligi 20 000 inimest, kellel võib olla õigus taotleda...

Tasuta karjäärinõustamine kõgile

  Kui vajate  teadmisi ja oskusi tulemuslikumaks tööotsimiseks või soovite arutada oma eeldusi kutsevalikuks ja väljaõppeks või küsimusi, mis on seotud tööeluga, siis pöörduge...

Kohanime määramine

                                                     ...

Teade lemmikloomaomanikele

Seoses riigiportaali eesti.ee uuenemisega ning x-tee 6-le üleminekuga, sulgeb riigiportaal kõik oma välised teenused, sh ka Lemmikloomaregister LLRi teenuse. Loomaomanik saab endiselt oma...

Teade üldplaneeringust

Tabivere Vallavolikogu kehtestas 20.detsembri 2016. aasta otsusega nr. 77 Tabivere valla üldplaneeringu.   ÜP eesmärkideks on arengusuundade määramine, territooriumi...

2017

Sõnumileht nr 1 Jaanuar 2017 Sõnumileht nr 2 Veebruar 2017 Sõnumileht nr 3 Märts 2017 Sõnumileht nr 4 Aprill 2017 Sõnumileht nr 5 Mai 2017 Sõnumileht...

Teade detailplaneeringust

Tabivere Vallavolikogu 24. novembri 2016.a. otsusega nr 73 kehtestati Tabivere alevikus Jaama tee 2, Jaama kuur ja Putka kinnistute detailplaneering. Selle koostas Terav Kera OÜ...

Teade detailplaneeringust

  Tabivere Vallavolikogu 24.novembri 2016.a. otsusega nr 74 kehtestati Voldi küla Joora kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu  koostasid Lõuna-Eesti Varahaldus OÜ...

Tarbi toitu targalt - väldi jäätmeid!

Me kõik armastame toitu. Vähemalt arvame nii. Kuid siiski tekitab Eesti inimene aastas keskmiselt 54 kg toidujäätmeid, millest toidukadu moodustab 36% ehk 20 kg. Toidukadu ehk...

Bussiliin alates 28.11.2016

Jõgeva-Kaarepere-Luua-Palamuse-Tabivere-Jõgeva

Ole nähtav

Ole nähtav!   Kätte on jõudnud aasta kõige pimedam aeg ja paraku toob see aeg iga-aastaselt kaasa sagenenud liiklusõnnetused valgustamata jalakäijatega.   Iga autojuht...

Lumelükkamisest Tabivere vallas

Tabivere vald korraldas vallahanke valla teedel talihoolde teenuse osutajate leidmiseks sügistalvisel perioodil 2016/2017 neljas piirkonnas: Elistvere-Juula, Maarja-Magdaleena, Tabivere ja...

Teade Tabivere Huvikoolilt

Mari- Liis Kirs võistleb reedel 21.10 D.O. Wirkhausi nim puhkpilli konkursil, Registreerinud on 133 mängijat. Jõudu ja edu!     Tervitades ...

Teade jäätmemajandusest

  HEA KLIENT Alates 01.10.2016 jätkab Ragn-Sells Teile teenuse osutamist vastavalt läbiviidud korraldatud jäätmeveo hanke tingimustele ja nõuetele. Kõikide dokumentidega saab...

Uudiseid Tabivere Huvikoolilt

Tere armsad tantsuhuvilised lapsed ! Meil on rõõm teatada, et meie õpetajaks on tagasi Ave Anslan (Lääne) , kes vahepeal tegeles hoolsalt oma väikese poja ja tütrega. Ave õpetamise ajal käisid...

Teade jäätmemajandusest

Lugupeetud Tabivere, Torma, Alatskivi, Vara, Avinurme, Jõgeva, Palamuse ja Saare valla ning Mustvee ja Kallaste linna elanik ja ettevõtja   MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus poolt...

TEADE

  Tabivere Vallavolikogu võttis 31. märtsil 2016. a. otsusega nr 11 vastu Tabivere valla üldplaneeringu (ÜP) ja üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste kohta keskkonnamõju...

Teade

Tabivere Vallavalitsus annab teada, et Tabivere Vallavolikogu 31.03.2016 määruse nr 14 "Tabivere valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramine ja maksmise piirmäärad" alusel on õigus...

Tabivere Huvikooli õpilane saavutas R.Tobiase pianistide konkursil Hiiumaal 1.koha

Karina Agnes Raudkats saavutas R. Tobiase pianistide konkursil Hiiumaal 1.koha ja eripreemia Bachi teose esitamise eest!  Suur aitäh Karina Agnesele ja tema õpetajale Jelena...

Tabivere Päevakeskus

Alates 01.01.2015.a. on Avatud Päevakeskus üle viidud Tuuliku 11 ruumidesse.   Alates 03.03.2015.a sai Avatud Päevakeskus tegevusloa toetatud elamise teenuse pakkumiseks...

Vee analüüs

  Kaitseprotokoll nr TL2016/V1530B Kaitseprotokoll nr TL2016/V1779B Kaitseprotokoll nr TL2016/V1994B Kaitseprotokoll nr TL2016/ 2225B Kaitseprotokoll nr...

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu

  Tabivere Vallavolikogu võttis 31. märtsil 2016. a. otsusega nr 11 vastu Tabivere valla üldplaneeringu (ÜP) ja üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste kohta keskkonnamõju...

Tabivere Vallavolikogu poolt korraldatud rahvaküsitluse tulemused

Seisuga 10.05.2016.   Tabivere Vallavolikogu poolt korraldatud rahvaküsitlusele laekus 219 sedelit, kus 4 inimest vastas 2 korda, 2 sedelil polnud nime ja 1 ei valinud suunda. ...

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine   Jõgeva maavanem võttis 22.04.2016 korraldusega nr 1-1/2016/165 vastu...

Teade

E uroopa Sotsiaalfond toetab meetme  „Lapsehoiukohtade loomine ja teenuse pakkumise toetamine 0-7 –aastastele lastele"  projekti „Lastehoid Maarja-Magdaleenasse"...

Supluskoha seirekalender 2016. a suplushooajaks

Supluskoha seirekalender 2016. a suplushooajaks Vabariigi Valitsuse 03.04.2008. a määrus nt 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale" Supluskoha valdaja: Tabivere Vallavalitsus ...

Teade

  Tabivere Vallavolikogu võttis 31. märtsil 2016. a. otsusega nr 11 vastu Tabivere valla üldplaneeringu (ÜP) ja üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste kohta keskkonnamõju...

Meeldetuletusi kaherattaliste sõidukite juhtidele

  Asfalt on tasapisi kuivaks muutunud ja ka lumehunnikuid leiab nüüd vaid mõne metsasalu alt. Nii mõnigi ratta – ja mopeedisõber leiab kindlasti, et nüüd on õige aeg kaherattaline...

Hajaasustuse programm 2016

  Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 8. aprillist 2016 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani,...